Kull 21

Född 2020 05 09

 S*Blå Katten Plopp LPL n 21 32

och

S*Blå Katten Dessie LPL b 25

S*Blå Katten Plopp

S*Blå Katten Dessie

 Båda katterna är HCM scannade UA.2019 07 04

S*Blå Katten  Deba LPL   b  09 Flicka  Har flyttat till Gävle

S*Blå Katten   Usuba  LPL b 25 Pojke Har flyttat till Märsta

S*Blå Katten Satake LPL n 25 Flicka  Stannar  i katteriet

S*Blå Katten Nakiri LPL b Flicka Har flyttat till Norge

S*Blå Katten Kai LPL b 25 Pojke Till salu

S*Blå Katten  Kashima  LPL b 25 Flicka Har flyttat till Spånga

Kattungarnas stamtavla

 

16 dagar gamla

 

Tre veckor

S*Blå Katten Deba LPL b 09

S*Blå Katten Usuba LPL b 25

S*Blå Katten Satake LPL n 25

S*Blå Katten Nakiri

S*Blå Katten Kai

S*Blå Katten Kashima

Fyra veckor

S*Blå Katten Deba LPL b 09

S*Blå Katten Usuba LPL b 25

S*Blå Katten Satake LPL n 25

S*Blå Katten Nakiri LPL b

S*Blå Katten Kai LPL b 25

S*Blå Katten Kashima LPL b 25

Fem veckors midsomarkatter

S*Blå Katten Deba

 

S*Blå Katten Usuba

 

S*Blå Katten Satake

S*Blå Katten Nikiri

S*Blå Katten Kai

S*Blå Katten Kashima

Sex veckors knivar

S*Blå Katten Deba

S*Blå Katten Usuba

S*Blå Katten Satake

S*Blå Katten Nakiri

 

S*Blå Katten Kai

S*Blå Katten Kashima

Sju veckors knivar

S*Blå Katten Deba

S*Blå Katten Usuba

 S*Blå Katten Satake

S*Blå Katten Nakiri

S*Blå Katten Kai

S*Blå Katten Kashima

Åtta vckors Japanska knivar

S*Blå Katten Deba


S*Blå Katten Usuba

S*Blå Katten Satake

S*Blå Katten Nakiri

S*Blå Katten Kashima

S*Blå Katten Kai

Nio veckors Japanska knivar

S*Blå Katten Deba

S*Blå Katten Usuba

S*Blå Katten Satake

S*Blå Katten Nakiri

S*Blå Katten Kai

S*Blå Katten Kashima

!0 veckors Japanska Knivar

SBlå Katten Deba

S*Blå Katten Usuba

S*Blå Katten Satake

S*Blå Katten Nakiri

S*Blå Katten Kai

S*Blå Katten Kashima

11 veckors Japanska knivar

S*Blå Katten Deba

S*Blå Katten Usuba

S*Blå Katten Satake

S*Blå Katten Nakiri

S*Blå Katten Kai

S*Blå Katten Kashima

12 Veckors Japanska knivar

S*Blå Katten Deba

S*Blå Katten Usuba

S*Blå Katten Satake

S*Blå Katten Nakiri

S*Blå Katten Kai

S*Blå Katten Kashima

 

m.lagerquist@hotmail.com

0705356813